Blog Archives

Tender Notice WDM 062024 – Supply, delivery and installation of solar backup power systems for Vredendal and Clanwilliam fire stations of the West Coast District Municipality Fire and Rescue

Comments Off on Tender Notice WDM 062024 – Supply, delivery and installation of solar backup power systems for Vredendal and Clanwilliam fire stations of the West Coast District Municipality Fire and Rescue

Tender Kennisgewing WDM 062024 – Voorsien, aflewer en installering van bystand sonkragstelsels vir Vredendal en Clanwilliam brandweerstasies van die Weskus Distriksmunisipaliteit se brand en reddingsdienste

Comments Off on Tender Kennisgewing WDM 062024 – Voorsien, aflewer en installering van bystand sonkragstelsels vir Vredendal en Clanwilliam brandweerstasies van die Weskus Distriksmunisipaliteit se brand en reddingsdienste

Cancellation of Tenders WDM 232023 – Supply, Delivery and Installation of Solar Backup Power systems for Vredendal and Clanwilliam Fires Stations of the West Coast District Municipality Fire and Rescue Services

Comments Off on Cancellation of Tenders WDM 232023 – Supply, Delivery and Installation of Solar Backup Power systems for Vredendal and Clanwilliam Fires Stations of the West Coast District Municipality Fire and Rescue Services

Kansellering van Tenders WDM 232023 – Voorsien, aflewer en installering van bystand sonkragstelsels vir Vredendal en Clanwilliam Brandweerstasies van die Weskus Distriksmunisipaliteit se Brand en Reddingsdienste

Comments Off on Kansellering van Tenders WDM 232023 – Voorsien, aflewer en installering van bystand sonkragstelsels vir Vredendal en Clanwilliam Brandweerstasies van die Weskus Distriksmunisipaliteit se Brand en Reddingsdienste

Kansellering van Tenders WDM 142023, WDM 192023 – Voorsien en Aflewering van Omheiningsmateriaal en die oprigting van omheining in die Weskus Distrik Munisipale Area vir die periode vanaf aanstelling tot en met 30 Junie 2026 & Verskaf, Aflewer en Inbedryfstel van Vlinderkleppe asook Elektriese beheerdersby Withoogte WTW vir Weskus DM: Infrastruktuur Water

Comments Off on Kansellering van Tenders WDM 142023, WDM 192023 – Voorsien en Aflewering van Omheiningsmateriaal en die oprigting van omheining in die Weskus Distrik Munisipale Area vir die periode vanaf aanstelling tot en met 30 Junie 2026 & Verskaf, Aflewer en Inbedryfstel van Vlinderkleppe asook Elektriese beheerdersby Withoogte WTW vir Weskus DM: Infrastruktuur Water

Cancellation of Tenders WDM 042023, WDM 192023 – Supply and Deliver of Fencing Material and Erecting Fencing in the West Coast District Municipality for the period from appointment date to 30 June 2026 & Supply, Delivery and Commisioning of Slim Butterfly valves and electrical actuators at Withoogte WTW for WCDM: Infrastructure Water

Comments Off on Cancellation of Tenders WDM 042023, WDM 192023 – Supply and Deliver of Fencing Material and Erecting Fencing in the West Coast District Municipality for the period from appointment date to 30 June 2026 & Supply, Delivery and Commisioning of Slim Butterfly valves and electrical actuators at Withoogte WTW for WCDM: Infrastructure Water

Tender notice WDM 03/2024

Comments Off on Tender notice WDM 03/2024

Tender notice WDM 022024

Comments Off on Tender notice WDM 022024

Tender kennisgewing WDM 022024

Comments Off on Tender kennisgewing WDM 022024

Tender Notice – WDM 232023

Comments Off on Tender Notice – WDM 232023

Tender Notice – WDM 012024

Comments Off on Tender Notice – WDM 012024

Tender Kennisgewing – WDM 232023

Comments Off on Tender Kennisgewing – WDM 232023

Tender Kennisgewing – WDM 012024

Comments Off on Tender Kennisgewing – WDM 012024

Tender Notice ENG and AFR – WDM 34/2023

Comments Off on Tender Notice ENG and AFR – WDM 34/2023

Tender Notice – Supply and delivery of new tyres and related services for West Coast District Municipality area from date of appointment to 30 June 2026 WDM 332023

Comments Off on Tender Notice – Supply and delivery of new tyres and related services for West Coast District Municipality area from date of appointment to 30 June 2026 WDM 332023

Tender Notice – Compiling of an alien monitoring, control and eradication plan for the West Coast District Municipality WDM 322023

Comments Off on Tender Notice – Compiling of an alien monitoring, control and eradication plan for the West Coast District Municipality WDM 322023

Tender Kennisgewing – Voorsiening en aflewering van nuwe bande en verwante dienste vir die Weskus Distriksmunisipaliteit vanaf aanstellingsdatum tot 30 Junie 2026 WDM 332023

Comments Off on Tender Kennisgewing – Voorsiening en aflewering van nuwe bande en verwante dienste vir die Weskus Distriksmunisipaliteit vanaf aanstellingsdatum tot 30 Junie 2026 WDM 332023

Tender Kennisgewing – Opstel van ‘n indringer monitering, beheer en eradikasie plan vir die Weskus Distriksmunisipaliteit WDM 322023

Comments Off on Tender Kennisgewing – Opstel van ‘n indringer monitering, beheer en eradikasie plan vir die Weskus Distriksmunisipaliteit WDM 322023

Kansellering van Tenders WDM 062023

Comments Off on Kansellering van Tenders WDM 062023

Cancellation of Tenders WDM 062023

Comments Off on Cancellation of Tenders WDM 062023