Minister van behuising besoek die Weskus

Moorreesburg: Die provinsiale minister van Menslike Nedersettings, Bonginkosi Madikizela en lede van sy departement het Maandag hier saam met burgemeesters, raadslede en ander afgevaardigdes van die verskillende munisipaliteite in die Weskus vergader.

Tydens die geleentheid het die minister ‘n moontlike nuwe strategie in die voorsiening van behuising aan die nuwe raadslede bekendgestel. “Dit is duidelik dat die agterstand wat daar heers moeilik ingehaal gaan word. Daarom verg dit van ons dat ‘n ander benadering gevolg moet word.”

Volgens die minister is een van die bydraende faktore tot die situasie die gebrek aan werksgeleenthede en armoede. Die situasie dwing mense om hulle huise te verhuur of te verkoop om kos op die tafel te sit. Dit op sy beurt veroorsaak weer dat mense weer hulle toevlug na informele nedersettings toe neem.

In die Weskus is daar ‘n agterstand van nagenoeg 42 000 wooneenhede en dit groei by die dag. Met die nuwe benadering en met die hulpbronne te kort, is die gevoel om eerder meer mense te help as om ‘n handjievol van nuwe huise te voorsien.

Daarom is die gedagte dat goedkoop behuising steeds verskaf word, maar dat daar ook gefokus word op diegene wat wel kwalifiseer vir ‘n subsidie maar nie vir ‘n huislening nie. Sulke eienaars is ook by magte om vir dienste te betaal.

“Informele nedersettings sal altyd met ons wees” volgens die minister. “Dit sal beter wees om die inwoners se lewensomstandighede te verbeter. Beter infrastruktuur te skep en toe te sien dat water en sanitasie vrylik beskikbaar is vir die inwoners in hierdie gebiede.”

Hy het die nuwe Raadslede aangemoedig om seker te maak dat mense wat reeds lank op die behuisinsgswaglys is eerste gehelp word.

“Ons moet meer kyk na ons bejaardes en gestremdes die ‘stemloses’,” soos hy dit gestel het. Diegene wat nie vir hulleself kan praat nie dat hulle na al die jare se soeke na ‘n eie huis voorrang geniet.

Tydens ‘n vraag en antwoord sessie het die kwessie van huurders wat op huiseienaars se  perseel bly ook weer ‘n lang bespreking uitgelok.

Enkele probleme wat tydens die gesprek aan die lig gekom het, was die gebrek aan grond vir ontwikkeling en die sluiting van vennootskappe.

“Volgens Madikizela will hulle graag teen 2030 sien dat informele gemeenskappe op ‘n beter lewe geregtig is.

V.l.n.r. Evert Manuel (uitvoerende burgemeester Bergrivier), Roelof Strydom (onderburgemeester Weskus Distriksmunisipaliteit), Maruis Koen (uitvoerende burgemeester Saldanhabaai), Eventhia Vaughan (onderburgemeester Saldanhabaai), Minister Bonginkosi Madikizela (provinsiale minister van Menslike Nedersettings), Raadsheer Harold Cleophas (uitvoerende burgemeester Weskus Distriksmunisipaliteit), Maude Goliath (onderburgemeester Swartland), Andreas Sindyamba (onderburgemeester Matzikama) en Rhenda Stephan (uitvoerende burgemeester Matzikama).

V.l.n.r. Evert Manuel (uitvoerende burgemeester Bergrivier), Roelof Strydom (onderburgemeester Weskus Distriksmunisipaliteit), Maruis Koen (uitvoerende burgemeester Saldanhabaai), Eventhia Vaughan (onderburgemeester Saldanhabaai), Minister Bonginkosi Madikizela (provinsiale minister van Menslike Nedersettings), Raadsheer Harold Cleophas (uitvoerende burgemeester Weskus Distriksmunisipaliteit), Maude Goliath (onderburgemeester Swartland), Andreas Sindyamba (onderburgemeester Matzikama) en Rhenda Stephan (uitvoerende burgemeester Matzikama).

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.