Malmesbury ECD

‘n Groot aantal opvoeders van Vroeë Kinderontwikkeling het verlede week hier tydens ‘n indaba,  op Malmesbury saamgetrek om hulle te vergewis van die nuutste verwikkelinge in hulle  veld van werk.

Die byeenkoms was gereël deur Swartland-, Weskus Distriksmunisipaliteit en Sosiale Ontwikkeling.  Die gasspreker, ‘n baie bekende op die gebied van Vroeë Kinderontwikkeling het veral die klem laat val op die rol wat die opvoerder in die lewe van die jong kind speel.

“Om die jong leerder gereed te kry vir die lewe moet die opvoeder homself ook goed toegerus wees,” het me Mareldia Tape, kampvegter en gasspreker by die geleentheid gesê. Sy het opvoeders aangemoedig om op hoogte te bly van die jongste ontwikkelinge en ander materiaal wat beskikbaar is en om dit met die leerders te deel.

Mnr. Sediq Galant, een van die sprekers en verbonde aan Grassroots, ‘n organisasie wat hom veral toespits op vroeë kinderontwikkeling, het die belangrikheid van hoe kinders leer deur te speel beklemtoon. “Ons werk met die kind vir die kind,” het hy gesê.

Opvoeders van die omgewing het ook die geleentheid gehad om met verskaffers van opvoedingsmateriaal te ontmoet, en om met hulle gesprek te voer oor wat hulle aanbied.

Dr. Lynette Rossouw, streeksbestuurder vir die Departement Sosiale Ontwikkeling het tydens haar aanbieding enkele waardes wat opvoeders op moet klem lê, uitgelig. Selfbeeld, respek, behorentheid, onafhanklikheid en vrymoedigheid moet onder leerders gekweek word.

Die verrigtinge is vroeër geopen met ‘n woord van verwelkoming van die onderburgemeester van die Swartland me. Maude Goliath. Uitvoerende burgemeester raadsheer Harold Cleophas van die Weskus het die onderwysers bedank vir die rol wat hulle in die vroeë ontwikkeling van die kind speel. “Julle is die eerste opvoeders wat met die medikus, professor of politikus van die toekoms van aangesig tot aangesig kom,” het hy gesê.

Uitvoerende burgemeester Raadsheer Harold Cleophas van Weskus Distriksmunisipaliteit, onderburgemeester Maude Goliath van Swartland en dr. Lynette Rossouw streeksbestuurder van die department Sosiale Ontwikkeling tydens die vroeë kind ontwikkeling-Indaba op Malmesbury.

Uitvoerende burgemeester Raadsheer Harold Cleophas van Weskus Distriksmunisipaliteit, onderburgemeester Maude Goliath van Swartland en dr. Lynette Rossouw streeksbestuurder van die department Sosiale Ontwikkeling tydens die vroeë kind ontwikkeling-Indaba op Malmesbury.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.