Goedkeuring van Begroting

Uitvoerende burgemeester raadsheer Harold Cleophas, Anroux Marais, plaaslike minister van kulturele sake en sport, die speaker van die Weskus Distriksmunisipaliteit, Andre Kruger en die munisipale bestuurder Henry Prins, tydens die raadsvergadering verlede week

Uitvoerende burgemeester raadsheer Harold Cleophas, Anroux Marais, plaaslike minister van kulturele sake en sport, die speaker van die Weskus Distriksmunisipaliteit, Andre Kruger en die munisipale bestuurder Henry Prins, tydens die raadsvergadering verlede week

Die jaarlikse begroting van die Weskus Distriksmunisipaliteit en die geÏntegreerde ontwikkelingsplan (GOP), is verlede Woensdag tydens die spesiale raadsvergadering goedgekeur en aanvaar.

Die uitvoerende burgemeester van die munisipaliteit raadsheer Harold Cleophas, het tydens sy begrotingstoespraak die sluier effens gelig oor die finansiële probleme en uitdagings wat veral distriksmunisipaliteite in die gesig staar.

“Distriksmunisipaliteite het geen kliënte basis waarvan inkomste genereer kan word nie. Daarom bepleit ek saam met ander munisipaliteite by die Nasionale Tesourie, dat daar weer gekyk moet word na die bestaande modelle hoe geld ingevorder word en ook na die funksies en rol wat distriksmunisipaliteite moet vervul,” het Cleophas gesê. “Ten spyte van alles kan die munisipaliteit wel aankondig dat daar ruim voorsien is vir die vyf strategiese doelwitte waaraan die munisipaliteit wil voldoen in die begroting vir die boekjaar 2015/2016.

Die munisipaliteit se kapitaalbegroting beloop ongeveer R8 miljoen teenoor verlede jaar se nagenoeg R16 miljoen.

Volgens die uitvoerende burgemeester is grootmaatwatervoorsiening een van ons kern funksies en is dus van kardinale belang, dat die huidige infrastruktuur so doeltreffend moontlik onderhou en verbeter word. Dit beslaan 64% van die boekjaar se kapitaalbegroting.

Die munisipaliteit se bedryfsuitgawes vir hierdie boekjaar beloop nagenoeg R333 miljoen, teenoor verlede jaar se R313 miljoen. Daar is vanjaar ruim voorsiening gemaak vir die “Joint Planning Initiative (JPI)”. ‘n Samewerkingsooreenkoms tussen die Wes-Kaapse Provinsiale Regering en munisipaliteite in die Weskus. Die ooreenkoms is in lyn met die Nasionale Ontwikkelingsplan. In die ooreenkoms word ‘n aantal lang termyn doelwitte identifiseer. Ekonomiese groei, veiligheid, opvoeding asook infrastruktuur in die omgewing, is van die doelwitte wat uitgelig is.

 

Volgens Cleophas is Toerisme een van die vinnig groeiendste ekonomiese sektore in die wêreld en een wat in die Weskus die meeste werkverskaf. Die begroting vir Toerisme beloop nagenoeg R3 miljoen.

Brandweerdiense se begroting beloop ongeveer R33 miljoen. “Tans is ons brand-en-reddingdienste op standaard en wil ons die brandweermanne en vroue bedank vir hul harde werk,” het Cleophas gesê.

Wat die toestand van paaie aan betref, in die omgewing, is dit weer beklemtoon dat dit nie ‘n funksie is waar munisipale fondse gebruik word nie, maar dat laasgenoemde slegs as agentskap vir SANRAL kan optree. Daar word vir nagenoeg 72 km begroot, om begruis te word.

Vir die eindgebruiker van water is die 6 kiloliter wat gratis verskaf word handhaaf, vir die inwoners van die Weskus aan wie die munisipaliteit water verskaf.

This entry was posted in News. Bookmark the permalink.

Comments are closed.